Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
 • Lê Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0965176644
  • Email:
   nvb@edu.vn